Jongerenparticipatie

125Procent ondersteunt kwetsbare jongeren en daagt hen uit om actief  mee te doen in de maatschappij. Ook speelt participatie een grote rol in  projecten van 125Procent, omdat wij jongeren laten meedenken en meepraten in de ontwikkeling en uitvoering van onze projecten door met hen in gesprek te gaan, goed te luisteren, serieus te nemen wat ze zeggen en terug te koppelen wat er met de informatie is gebeurd.

Jongerenmarketing

125Procent ontwikkelt jongerenmarketingconcepten en voert deze uit. Met een crossmediale aanpak haalt 125Procent het maximale uit een idee en zorgt voor aansprekende totaalconcepten met impact bij jongerendoelgroepen. Offline en online. Verbindend en doeltreffend. De doordachte inzet van kennis en middelen, waaronder ook nieuwe online tools als apps en gamification bepalen het succes.

Talentontwikkeling

Onder talentontwikkeling worden alle activiteiten verstaan die erop gericht zijn het talent van iemand te ontdekken en te versterken. Talentontwikkeling vormt bij veel projecten van 125Procent het fundament, waarbij doelgroepen ontdekken, (meer) vertrouwen krijgen in hun eigen mogelijkheden en het zelfvertrouwen vergroten. Daarmee groeien burgers op zowel persoonlijk vlak als op maatschappelijke betrokkenheid en bijdrage. In de projecten van 125Procent wordt veel geïnvesteerd in talentontwikkeling.

Doven en slechthorenden

125Procent staat voor de empowerment van doven en slechthorenden. Dat doen we bij de voorbereiding én tijdens evenementen als MuteSounds en de Nationale LeesVertelwedstrijd. 125Procent verdiept zich altijd in de doelgroep en werkt ook actief met hen samen. Dat doen we ook met doven en slechthorenden; onder andere op kantoor, als docenten, coaches, productie- en publiciteitsmedewerkers enz. Heel erg trots is 125Procent dan ook op het keurmerk ‘Doorfvriendelijkheid’ wat ons in mei 2016 is toegekend.

Den Haag FM

Renske van Luijn van 125procent op Den Haag FM

Radio 5

Alan Bredenhorst op Radio 5 over ‘Hoe word je rijk?’

Preventie schulden 18+

Het aantal jongeren dat in de schulden zit neemt explosief toe. Dat komt onder andere omdat jongeren niet precies weten wat er allemaal verandert als ze 18 jaar worden. 125Procent ontwikkelt en produceert films, campagnes en lesprogramma’s om jongeren te waarschuwen voor de financiële veranderingen en verantwoordelijkheden na hun 18de levensjaar, om te voorkomen dat zij in de schulden raken.

Jeugdwerkloosheid

Jongeren hebben het zwaar op de arbeidsmarkt. Er is weinig vraag naar jonge werknemers en jongeren hebben vaak geen netwerk voor stageplekken of bijbaantjes en kunnen dus geen relevante werkervaring opdoen. 125Procent ontwikkelt projecten met een positief effect op de positie van jongeren op de arbeidsmarkt en faciliteert de sociale mobiliteit van jongeren om arbeidsfit te worden en te blijven.

FunX

Alan Bredenhorst op jongerenradiozender FunX

Vul hier je zoekopdracht in