125Procent investeert in een sterke, betrokken en inclusieve samenleving

125Procent ontwikkelt en produceert impactvolle projecten die bijdragen aan zelfregie, zelfredzaamheid, ontwikkeling van talenten, eigen identiteit en zelfvertrouwen. Daarmee dragen we op een hoger niveau bij aan integratie, inclusie, empowerment, awareness, betrokkenheid en actieve participatie in de samenleving.

Onze missie is een sterke en betrokken samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet.

Organisatie en communicatie, met passie voor mens en maatschappij

Projecten met meerwaarde

125Procent zet zich als sociale onderneming in voor maatschappelijke vraagstukken. Met ons bevlogen team investeren we in mensen, zodat ze volwaardig mee kunnen doen en kunnen bijdragen aan onze samenleving.

Onze specialiteiten zijn (een combinatie van) evenementen, communicatie, educatie, onderzoek en participatie rondom sociale thema’s.

Compilatie video van projecten met meerwaarde

Alan over impact maken

Aanpak voor impact

Impact staat centraal bij alle projecten van 125Procent. Daarom verwoorden we vooraf de gewenste impact, meten we de impact en communiceren daar transparant over.

We checken ook óf en welke behoefte er bij de doelgroep is, betrekken alle stakeholders voor draagvlak, borgen doelgroepparticipatie in het hele project en ontwikkelen een strategie op basis van wat (aantoonbaar) nodig is. Dit alles om de gewenste impact te bereiken en ook eerlijke en meetbare terugkoppeling te kunnen geven aan alle betrokkenen.

Samen met de doelgroep

De kracht en kwaliteit van mensen staan bij al onze projecten centraal. We maken gebruik van de eigen kennis en ervaring van de doelgroep, investeren in talentontwikkeling en empowerment en zorgen daarmee voor een blijvend effect.

In intensieve samenwerking met de doelgroep weten onze gedreven professionals elke keer weer de verbinding te leggen tussen wat er speelt en wat wérkt.

Jongere aan het woord

Alan Bredenhorst over onze 5 kerncompetenties

Onze succesformule

125Procent heeft vijf waardevolle kerncompetenties opgebouwd, die we met een no-nonsense houding en ‘doe-mentaliteit’ tot een succesformule hebben doorontwikkeld.

Elk project van 125Procent bestaat uit de volgende vijf essentiële bouwstenen: conceptontwikkeling, projectorganisatie, doelgroepparticipatie, communicatie en meerwaarde.

Vul hier je zoekopdracht in