Doelgroepparticipatie

125Procent heeft een aantal standaard methodes, waarmee we de doelgroep laten participeren. Dit zijn de vaste, beproefde 125Procent formats om de doelgroep in verschillende fases van een project te betrekken.

Daarnaast is het van groot belang de doelgroep in haar kracht te zetten. Daar gebruiken we de volgende stelregels voor:

 • Je doelgroep serieus nemen. Zij zijn de specialist.
 • Mee laten denken op alle niveaus in het project.
 • Kaders scheppen, waarbinnen de doelgroep maximaal tot hun recht kan komen.
 • Diversiteit en een goede afspiegeling van de achterban.
 • Individuele begeleiding, aandacht en persoonlijke ontwikkeling.
 • Groepsbegeleiding, training en talentontwikkeling.
 • Successen bereiken en met elkaar vieren.
 • Terugkoppeling is essentieel voor de motivatie van jouw doelgroep.
De Klein Geluk Dag van FNO op 14 juni was een groot feest!
LVW 2019

Het is ook belangrijk om er bewust van te zijn wat voor impact doelgroepparticipatie heeft voor de doelgroep zelf.

 • De doelgroep voelt zich betrokken bij de maatschappij, doordat ze gehoord worden. En hebben het gevoel dat ze daadwerkelijk wat kunnen bijdragen aan de maatschappij.
 • Zij krijgen de kans om zichzelf op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen, dat de kansen op de arbeidsmarkt kan vergroten.
 • Ze ontdekken hun talenten.
 • Je geeft de garantie dat je doelgroepparticipatie toepast en je kan bewijzen dat de doelgroep ertoe doet en er naar hun geluisterd wordt.

En uiteindelijk heeft doelgroepparticipatie een heel positief effect op de maatschappij:

 • Je draagt bij aan een samenleving waarbij de mensen zich maatschappelijk betrokken voelen en stimuleert participatie van de burgers.
 • Doelgroep wordt in zijn kracht gezet.
 • Betrokken burgers.
 • Sociale inclusie.
 • Door te luisteren naar je doelgroep en een gevoel van eigenaarschap te geven, kan dit indirect zorg verminderen, doordat mensen zich minder eenzaamheid voelen, zich betrokken voelen en zich nuttig voelen.
jij voor de jeugd 2021

Vul hier je zoekopdracht in