125Procent draagt bij aan een sterke en betrokken samenleving door het organiseren van

  • Evenementen
  • Communicatie en campagnes
  • Participatie projecten
  • Educatie en trainingen

Evenementen met meerwaarde

Voor elk evenement verdiepen we ons in de doelgroep en zorgen we ervoor dat het project volledig op hen is afgestemd. Ook krijgen de mensen waar het om gaat de mogelijkheid zich te ontwikkelen voorafgaand en tijdens het evenement. Ook dragen ze bij als ervaringsdeskundige of als professional. Hierdoor zijn onze evenementen altijd een bijzondere ervaring voor alle betrokkenen.

We organiseren een scala van evenementen met meerwaarde, zoals inspiratie bijeenkomsten, inclusieve feesten, landelijke finales voor jongeren met talent en publieksevenementen op een bijzondere locaties. Al onze evenementen zijn maatschappelijk onderscheidend, op maat gemaakt en tot in de puntjes verzorgd.

Campagnes en communicatie

We ontwikkelen creatieve communicatieconcepten voor maatschappelijke vraagstukken. We dagen onze opdrachtgevers uit om met een professionele aanpak een positieve verandering teweeg te brengen in de maatschappij. Tijdens de ontwikkeling én uitvoering is de doelgroep onze inspiratie en klankbord.

Door krachtige campagnebeelden met foto, film en taal maken we online en offline impact voor sociale thema’s. En met een crossmediale aanpak zetten we in op kanalen waar de doelgroep zich bevindt. We maken strategisch gebruik van social media en maken gebruik van nieuwe online tools, zoals apps en gamificationtechnieken.

Uitdagende participatie projecten

Door écht te luisteren naar je doelgroep zorg je er voor dat projecten, diensten en beleid optimaal zijn afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Dat doen we door een inspirerende en veilige omgeving te bieden, een goede vertegenwoordiging van de doelgroep te betrekken en door creatieve sessies met meetbare output. Ook dagen we de deelnemers uit van elkaar te leren en hun talenten te ontwikkelen.

Onze participatie projecten zorgen voor maatschappelijke betrokkenheid, draagvlak vanuit de doelgroep en ambassadeurs voor de uitkomsten van elke sessie. Door jarenlange ervaring en investering hebben we een eigen methodiek ontwikkeld voor doelgroepparticipatie, waarbij de doelgroep van het begin tot het eind betrokken is bij een project.

Educatie en trainingen op maat

We ontwikkelen educatieve trajecten en trainingen met als doel voorlichting en positieve gedragsverandering rondom maatschappelijke thema’s. Om dit effect te vergroten gebruiken we innovatieve educatieve instrumenten – zoals interactieve films, serious games en e-learning modules.

Elke opdracht vraagt om een eigen aanpak. Wel zetten een aantal technieken regelmatig in, zoals peer-to-peer, waarbij de doelgroep onder begeleiding van een professional zelf voor de groep staat. Daarnaast is onze stijl vooral coachend en praktijkgericht, zodat de deelnemers zelf leren, ervaren en ontdekken.

Vul hier je zoekopdracht in