Elk project van 125Procent bestaat uit de volgende vijf essentiële bouwstenen:

  • Conceptontwikkeling

  • Projectorganisatie

  • Doelgroepparticipatie

  • Communicatie

  • Meerwaarde

Conceptontwikkeling

125Procent ontwikkelt innovatieve en effectieve concepten voor maatschappelijke thema’s. De ideevorming voor onze projecten wordt ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en altijd met input van de doelgroep en overige stakeholders.

Projectorganisatie

125Procent werkt voor elk project in vijf herkenbare fases. Elke fase heeft een duidelijk eindresultaat, waardoor projecten transparant en binnen de afgesproken planning succesvol en met hoge kwaliteit worden opgeleverd.

Doelgroep participatie

125Procent maakt optimaal gebruik van de kennis en ervaring van de doelgroep. Zo stemmen we projecten af op de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook laten we hen actief deelnemen, waardoor ze hun passie en talenten ontdekken en ontwikkelen. De doelgroep praat dus mee, beslist mee én doet mee.

Klik hier voor college van 125Procent over doelgroepparticipatie op de Hogeschool van Amsterdam 

Communicatie

125Procent zet communicatiemiddelen en -strategieën crossmediaal in om het beste resultaat te bereiken. We spreken de taal van de jongeren, daarmee bereiken we hen makkelijk en effectief. Indien nodig doorbreken we weerstand. En door te motiveren en activeren binden we doelgroepen online en offline aan projecten, projectdoelen en aan de organisatie.

Meerwaarde

125Procent vindt de meerwaarde voor alle betrokkenen belangrijk. De meerwaarde voor de klant combineren we met maatschappelijke impact. We investeren in de betrokken doelgroepen, wat een positief effect heeft op het project, de doelgroep zelf en de maatschappij.

Vul hier je zoekopdracht in