Wij geloven in samenwerken. Daarom investeren we in sterke samenwerkingspartners, die goed aansluiten bij onze missie en kernwaarden.

Fryshuset

De missie van Fryshuset is “Enabling young people’s empowerment and development to help them change the world through their passions”.

Ze bieden kansen voor jonge mensen om hun passie te ontdekken, hun aangeboren talenten te ontwikkelen en hen te helpen hun volledige potentieel te realiseren, en voor de samenleving om hun stem te laten horen.

Fryshuset werkt op de volgende gebieden; Jeugdcultuur, Onderwijs, Maatschappelijk Werk, Werk en Ondernemerschap. Binnen deze werkgebieden bieden we kansen voor empowerment en persoonlijke ontwikkeling van jongeren met een focus op;

Samenwerkingen met Fryshuset

Centrum16•22

Centrum 16•22 ontwikkelt projecten, workshops, trainingen en lesmateriaal over actuele maatschappelijke thema’s. We doen dit voor kinderen, jongeren en hun opvoeders en professionals. Ons doel is om jongeren zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol te laten deelnemen in de maatschappij. Zelf•Bewust•Samen•Leven zijn daarom kernbegrippen van Centrum 16•22.  Onze innovatieve programma’s zijn geschikt voor alle jongeren van alle niveaus van begin basisschool tot eind hbo, ook buiten het onderwijs in de jeugd- en gezondheidszorg.

Samenwerkingen met Centrum16•22

  • SchuldZero
  • Ga voor Goud
  • Jongerenparticipatie in Den Haag

NJR

Het expertisebureau jeugdparticipatie van de Nationale Jeugdraad (NJR) is expert in jongerenparticipatie. Ook op scholen activeren wij jongeren om hun sterke punten te ontdekken en iets moois te doen voor de wereld.

Diensten die NJR levert zijn onder andere het expertisebureau jongerenparticipatie, onderzoek & advies, cocreatie & dialoog, trainingen & gastlessen en het VER_dieptraject.

Samenwerkingen met NJR:

JSO

JSO helpt gemeenten, uitvoeringsorganisaties en het Rijk bij het oplossen van maatschappelijke en organisatievraagstukken. Grote maatschappelijke vraagstukken, lossen ze kleinschalig op.

Het uitgangspunt van JSO: duurzaam veranderen kan alleen sámen met de mensen om wie het gaat. Ze gaan altijd voor een wisselwerking tussen de systeem- en leefwereld, het verbinden van mensen en positieve verandering. Waardegedreven werken moet de standaard worden in het sociaal domein. In al hun opdrachten zorgen ze daarom voor inspraak, betrokkenheid en medezeggenschap van alle betrokkenen.

Samenwerkingen met JSO:

Fablefactory

Fablefactory is een tv- en theaterproductiebedrijf. Fablefactory zet de toeschouwer positief in beweging met voorstellingen, acts en live entertainment. Dat doen we in theaters, in attractieparken, in winkelcentra, op scholen, op tv, voor bedrijven, voor overheid en voor particulieren.

De voorstellingen en acts zijn gebaseerd op een bekend verhaal of zijn volledig van eigen hand. Voorstellingen dienen zo veel mogelijk een maatschappelijk belang.

Samenwerkingen met Fablefactory:

Purpose

Purpose ziet en voelt ongelijkheid in de maatschappij. Dat kan anders! Ze zijn er voor organisaties in het publieke en private domein die door ‘anders denken en anders doen’ maatschappelijke vraagstukken willen aanpakken.

Veel van het onderzoek en strategisch werk van Purpose leidt tot vernieuwende concepten. In het sociaal domein, zorg of schuldhulpverlening. Resultaatgericht betekent bij Purpose dus ook echt resultaat. Misschien ken je hen van deze sprekende innovaties: vaste Lasten Pakket, Monitor Sociaal Domein of de Sociaal Incasso toolkit.

Het team van 125Procent werkt graag met Purpose, omdat ze niets aan het toeval overlaten en hun werk baseren op data en feiten. Maak impact en meet impact.

Vul hier je zoekopdracht in