Jong op Scheveningen
Jong op Scheveningen
logo jong op scheveningen

Jong op Scheveningen

Wat is het project

Jong op Scheveningen is een platform voor het aankondigen van voorzieningen en activiteiten van alle Scheveningse organisaties die activiteiten aanbieden voor kinderen en jongeren. Op dit platform is vraag en aanbod met elkaar verbonden.  Daarnaast is het platform bedoeld om jongeren zelf activiteiten te laten organiseren (bijvoorbeeld d.m.v. Crownies), en om jongeren te laten meepraten over hun wijk of buurt.

De rol van 125Procent

125Procent beheert de website, Facebookpagina en Instagram van Jong op Scheveningen; doet onderzoek naar de wensen en behoeften van de doelgroep; heeft onderzoek gedaan naar welke social media kanalen waarmee de doelgroep het beste bereikbaar is; kondigt het aanbod van voorzieningen en activiteiten aan bij de doelgroep; zorgt dat de doelgroep zelf activiteiten kan organiseren via aansluiting bij bestaande projecten; laat de doelgroep meedenken en praten over de leefomgeving; en bereikt jongeren die mogelijk hulp of ondersteuning zoeken.

Aansluiting bij onze missie

Het stadsdeel wordt meer leefbaar voor jongeren als op lokaal niveau vraag en aanbod bij elkaar komen. Als de doelgroep mee mag denken en praten over de leefomgeving, en er ruimte en ondersteuning wordt geboden om deel te nemen aan activiteiten of zelf activiteiten op te zetten, ontstaat er participatie en inclusiviteit binnen het stadsdeel.

Meer over het project

Kinderen en jongeren gaven aan dat er ‘niks’ te doen is in Scheveningen en dat zij zich vervelen. Daarom heeft stadsdeel Scheveningen het initiatief genomen om Jong op Scheveningen op te zetten. In 2017 heeft 125Procent samen met Kommunika het beheer, bijhouden en actualiseren van de website en Facebook-pagina op zich genomen.

Middels een website en Facebook-pagina werd informatie geboden over het activiteitenaanbod voor verschillende leeftijdsgroepen kinderen en jongeren op Scheveningen. Het gaat om (sport-)activiteiten, evenementen, sport- en speelplekken, zélf meehelpen of organiseren, of meepraten over de wijk. Daarnaast wordt er een kleine handreiking geboden aan jongeren die mogelijk hulp of ondersteuning zoeken; Jong op Scheveningen is immers partner van Welzijn Scheveningen, Wijkvereniging Scheveningen en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

In 2019 heeft het platform Jong op Scheveningen de jongeren zelf de mogelijkheid geboden om content te genereren en de accounts te beheren in samenwerking met Kommunika en het stadsdeel brede jongerenwerk. Door de jongeren dit zelf te laten doen, ontwikkelen zij hun talenten en doen zij kennis op die zij ook later kunnen toepassen.

Elk jaar is er onder de doelgroep geëvalueerd via de verschillende social media kanalen met verschillende tools en vragen, gericht op wensen en behoeften van en voor Jong op Scheveningen. De resultaten van de evaluaties zijn elk jaar meegenomen bij zowel het bijstellen van de doelen voor Jong op Scheveningen als het bereiken van de doelgroep, om het aanbod van voorzieningen en activiteiten kenbaar en actueel te houden en maken.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Stadsdeel Scheveningen

De vraag: Het beheren en bijhouden van de website, Facebookpagina en Instagram van Jong op Scheveningen; het actualiseren van het aanbod; en het kenbaar maken van het aanbod van voorzieningen en activiteiten bij de doelgroep

De doelgroep: Kinderen en jongeren op Scheveningen t/m 23 jaar

Periode: 2017 t/m 2019

Posters & Flyers

Jong op Scheveningen
Jong op Scheveningen

Jong op Scheveningen

Vul hier je zoekopdracht in

Leergeld 2018Wereld Dovendag 2018