Rechtspraak en schulden
Rechtspraak en schulden
Rechtspraak en schulden
Rechtspraak en schulden

Rechtspraak en schulden

Jongeren praten mee over visiedocument schuldenproblematiek

125Procent heeft op verzoek een sessie met jongeren voorbereid en begeleid. De sessie was ontwikkeld samen met input van; Anton Schalk, een ondersteunend beleidsmedewerker van de afdeling strategie van de Raad van de Rechtspraak, Schuldenlab070, het Jongeren Perspectief Fonds en de Jeugdombudsman Den Haag Yvette Nass.

Tijdens de bijeenkomst was Alan Bredenhorst van 125Procent als coördinator en begeleider van de jongeren aanwezig. Hij bewaakte het concept, de sfeer, begeleide de werkvormen en zorgde ervoor dat de output van de middag geborgen werd.

VERTROUWEN KWEKEN BELANGRIJK VOOR JONGEREN

De sessie bracht een aantal punten van belang naar voren. Rechters die inhaken op mogelijke zaken die spelen in de thuissituatie. Een vertrouwenspersoon bij de rechtbank waarmee van te voren gesproken kan worden zou de drempel voor een tweede keer minder hoog maken. De jongeren zien ook iets in een informatieloket. Veel jongeren hebben geen kennis van het systeem en weten niet wat ze kunnen verwachten.

Ook klinkt er een sterke voorkeur voor besloten zittingen uit de woorden van de jongeren. Zij vinden het vreemd dat hun privacy blijkbaar niet belangrijk wordt geacht bij een incassozaak. Iedereen zit in de zaal.

Jongeren zien liever dat één vaste instantie verantwoordelijk is voor het opgeven van de schulden. Dat er hiermee een, alleen voor de jongeren zelf, online overzicht gecreëerd wordt. Zo kunnen ze een budgetboek bijhouden en weten ze wat de schulden veroorzaakt heeft.

PROFESSIONALS NEMEN OPMERKINGEN TEN HARTE

De aanwezige professionals waren geraakt door de idee dat leeft dat rechtspraak niet onafhankelijk zou zijn. Het onpersoonlijke van het rechtssysteem, niet weten wie achter welk deurtje zit en dat het slechts als sluitstuk van een hele keten wordt gezien. Ook de issue van privacy versus openbaarheid namen ze ten harte. Zo is familierecht wel besloten, maar met schulden is dat niet zo. Zij beseffen zich nu tevens dat juridische teksten te moeilijk zijn, hiermee gingen ze meteen aan de slag.

 

Vul hier je zoekopdracht in