125Procent geeft Tweede Kamer advies over jongerenparticipatie

In 2018 en 2019 mocht 125Procent diverse keren meepraten over jongerenparticipatie in de Tweede Kamer. De speciale sessies gingen over het stimuleren en borgen van jongerenparticipatie. 125Procent mocht aanschuiven als jongerenparticipatiespecialist. Ons project de Haagse Jongerenambassadeurs wordt namelijk gezien als een landelijk voorbeeld van een duurzaam en succesvol jongerenparticipatieproject.

Tijdens de sessies kwamen er een aantal belangrijke zaken aan bod:

  • De vertaling van het VN-verdrag binnen de nationale wetgeving en het betrekken van jongeren bij de besluiten die over hen gaan.
  • Het faciliteren van formele inspraakorganen (zoals medezeggenschap, leerlingenraden en cliëntenraden).
  • Het opstellen van richtlijnen voor een eerlijke vergoeding voor jongeren om te participeren.
  • De noodzaak voor beleidsstukken in duidelijke taal. Het opnemen van een inspanningsverplichting: bestuurders/gemeenten dwingen aangeleverde bespreekstukken niet onnodig van ingewikkelde jargon te voorzien.

Ingebrachte onderwerpen door 125Procent:

  • Zorg ervoor dat de groep jongeren niet institutionaliseert en de achterban goed blijft vertegenwoordigen;
  • Borg jongerenparticipatie in de wet: maak van jongerenparticipatie een verplichting;
  • Zorg voor ondersteuning van professionals: ondersteun en coach de groep op o.a. bestuursfuncties, lobbyen en organisatievermogen;
  • Kijk naar goede voorbeelden in binnen- en buitenland en zorg dat kennis en ervaring wordt gedeeld.

Naast het adviseren van de Tweede Kamer werkt 125Procent momenteel, samen met de Nationale Jeugdraad, aan een project ter ondersteuning van lokale, beleidsgerichte jongerenparticipatie. Gezamenlijk gaan we diverse activiteiten en diensten opzetten om jongerenraden en jongerenambassadeurs te ondersteunen hun werk goed en met zo’n groots mogelijk impact te doen en blijven doen.

Vul hier je zoekopdracht in

Platform31 interviewt 125Procent | foto van jongeren buiten beeld