Klein Geluk Dag behoeftenonderzoek

Het project

Het behoeftenonderzoek is uitgevoerd in opdracht van het programma Klein Geluk van FNO. Elke vier jaar wordt een feestelijke dag georganiseerd voor de ontvangers van de gelden van Klein Geluk. Daarna gaat er een nieuwe vier jaar in. 125Procent heeft in meerdere fases input van de diverse doelgroepen en hun begeleiders opgevraagd zodat de feestelijke dag breed gedragen zou worden.

De rol van 125Procent

Onderzoek bij de verschillende doelgroepen en doelgroepparticcipatie. 125Procent zorgde ervoor dat iedereen zich gehoord voelde en iets in mocht brengen. Met verschillende vragenlijsten, en loctaiebezoeken hebben we met de doelgroep en de professionals om tafel gezeten. Al deze input hebben we vertaald naar een plan voor de Klein Geluk Dag. Zie hier het resultaat.

Aansluiting bij de 125Procent missie

In dit onderzoek kwamen al onze sterke kanten naar voren: impact, praten met de doelgroep(en), praten met professionals, kennis van het organiseren van evenementen én kennis van online evenementen. De meerwaarde was zeker duidelijk bij dit behoeftenonderzoek. We willen dat iedereen zich welkom voelt en mee kan doen in onze samenleving, en ook hier was dit het uitgangspunt.

Meer over het project

Voor dit onderzoek hebben we verschillende meetmethodes gebruikt. Klein Geluk heeft zoveel doelgroepen: mensen met enkelvoudige of meervoudige lichamelijke beperkingen; mensen met psychische belemmering(en); ouderen; jongeren; verstandelijk beperkten etc. Al deze doelgroepen zijn meegenomen in het onderzoek. Ook luisterden we heel goed naar de professionals. Wij zijn op bezoek geweest op locaties van zorginstellingen of dagbestedingscentra om met de doelgroepen zelf in gesprek te gaan. uiteindelijk heeft 125Procent de ideale Klein Geluk dag 2022 vormgegeven die voordeed aan de wensen en behoeften van de doelgroepen én de veiligheid in coronatijd ook nog eens waarborgde. Het resultaat is een feestelijke en inclusieve dag, waarover hier meer.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: FNO Zorg voor Kansen

De vraag: onderzoek bij onze diverse doelgroepen de behoeften voor een landelijk evenement voor de afronding van het FNO-programma Klein Geluk.

Doelgroep: mensen met een psychogeriatrische of psychiatrische aandoening, mensen met een lichamelijke, verstandelijke handicap en/of zintuiglijke beperking en mensen met meervoudige beperkingen en de professionals

Periode: september t/m december 2021

Vul hier je zoekopdracht in