Jongerenparticipatie in stadsdelen Den Haag

Jongerenparticipatie is in Den Haag op stedelijk niveau al goed geregeld. Via de Haagse Jongerenambassadeurs van 125Procent krijgt de gemeente al 9 jaar advies over hoe ze hun beleid en de uitvoering daarvan meer en beter op jongeren kunnen afstemmen. In de stadsdelen van Den Haag gebeurt dat ook steeds meer. De Haagse Jongerenambassadeurs organiseren in elk stadsdeel jongerenparticipatiebijeenkomsten. Ze gebruiken daarbij creatieve werkvormen om de wensen van jongeren uit Laak (letterlijk) in kaart te brengen!

Vul hier je zoekopdracht in