Digitalisering Ouderen in beeld Den haag 125Procent
Digitalisering Ouderen in beeld Den haag 125Procent
Digitalisering Ouderen in beeld Den haag 125Procent
Digitalisering Ouderen in beeld Den haag 125Procent
Digitalisering Ouderen in beeld Den haag 125Procent

Allemaal Digitaal!

Op 1 september 2015 startte de campagne ‘Allemaal Digitaal’. Op initiatief van wethouder Baldewsingh ondertekenden de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Rijswijk en 18 ouderen- en welzijnsorganisaties het convenant ‘Digitalisering Ouderen’. Met het convenant geven alle partners aan de digitalisering van ouderen als ambitie op te nemen binnen de eigen organisatie en hier actief een bijdrage aan te leveren. Gemeenten, bedrijven, organisaties en professionals bundelden op deze wijze hun krachten om de ouderen die nog niet bekend zijn met de digitale wereld te bereiken én te enthousiasmeren. Ouderen uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk werden zo aangespoord om hun digitale wereld te vergroten.

STARTCAMPAGNE

De eerste campagne voor Digitalisering Ouderen ‘Allemaal Digitaal’ werd in drie maanden over drie actiegebieden uitgerold, verdeeld over alle stadsdelen van Den Haag en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Per actiegebied was er een uitgebreide postercampagne binnen en buiten (posters op glas- en papierbakken, raamposters en busreclame) en werd promotiemateriaal (folders, posters) verspreid bij ouderenwoningen, thuiszorg, zorg- en welzijnsinstellingen, bridge- en overige ouderenclubs, en werden er tien pop-upstores gerealiseerd in diverse bibliotheken.
In deze pop-up stores in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk werden ouderen en hun omgeving door een gespecialiseerd team voorgelicht en geënthousiasmeerd over het plezier, de voordelen, het nut en de noodzaak van digitalisering. Ouderen die meer wilden weten over de mogelijkheden van een tablet en het cursusaanbod, konden daarnaast terecht bij speciale voorlichtingsbijeenkomsten in diverse bibliotheken. Ook was er gedurende de campagne een speciaal telefoonnummer voor ouderen, waar zij terechtkonden voor meer informatie over deze voorlichtingsbijeenkomsten en het cursusaanbod.

Ooievaars Kunst & Cultuurfestival

Op 28 november 2015 kreeg de campagne ‘Digitalisering Ouderen’ een eigen plek op het Ooievaars Kunst & Cultuurfestival in het Atrium van het Haagse stadhuis. Diverse cursusaanbieders en convenantpartners waren aanwezig en gaven demonstraties en voorlichting. Ook Bureau Ooievaarspas was aanwezig. De Ooievaarspas is een belangrijke speler voor de digitalisering van ouderen: met de Ooievaarspas krijgen ouderen namelijk extra korting op het cursusaanbod. Ook kan er een tablet met korting worden aangeschaft bij het volgen van een tabletcursus. Vele ouderen schreven zich op deze dag in voor een cursus.

Testimonials

Posters & Flyers

Digitalisering Ouderen in beeld Den haag 125Procent
Digitalisering Ouderen in beeld Den haag 125Procent
Digitalisering Ouderen in beeld Den haag 125Procent

Vul hier je zoekopdracht in

on the roxboost your future