Jongerenambassadeurs Amsterdam Noord

Het project

De Jongerenambassadeurs Amsterdam Noord is een project voor jongerenparticipatie. De jongeren adviseren het stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam om beleid en uitvoering beter af te stemmen op de jeugd in Amsterdam Noord. Om dit te bereiken brengen de Jongerenambassadeurs gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het stadsdeel.

De rol van 125Procent

Duurzame jongerenparticipatie. Werving, training en begeleiding van de jongeren uit Amsterdam Noord, organiseren van gevraagde en ongevraagd adviezen, communicatie met stadsdeel Noord en Amsterdamse jongeren, strategie en projectmanagement.

Aansluiting bij de 125Procent missie

Een sterke, betrokken en inclusieve maatschappij begint bij de jeugd. Wanneer we jongeren laten meepraten over beleid, zorgen we voor een samenleving die is afgestemd op de wensen van onze toekomstige burgers. Jongeren tellen volwaardig mee en mogen meedoen op basis van hun interesse, passie of talent.

Meer over het project

De Jongerenambassadeurs Amsterdam Noord bestaat uit acht jongeren. De groep is divers qua opleidingsniveau, studierichting, interesses en culturele achtergrond en vormt een afspiegeling van de jongeren uit stadsdeel Amsterdam Noord. Door mee te doen met dit project leren de jongeren een actieve plek in te nemen in de maatschappij. Alle jongeren krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en zijn of haar stem te laten horen. Ze leren de stem van anderen de ruimte te geven, elkaars verschillen te respecteren en elkaar te vinden in hun overeenkomsten. Daarnaast steken zij elkaar aan met hun enthousiasme en positiviteit. In hun rol als Jongerenambassadeur groeien zij uit tot actieve burgers, die hun bijdrage aan de maatschappij serieus nemen, een netwerk opbouwen, vaardigheden aanleren en er als mens rijker en volwassener van worden.

Een belangrijk onderwerp waarmee de Jongerenambassadeurs in Noord in 2022 aan de slag gaan is de zichtbaarheid van dingen die jongeren kunnen doen in hun eigen stadsdeel. Hun opdracht: de vertaalslag maken voor het reeds bestaande aanbod voor jongeren. De Jongerenambassadeurs adviseren het stadsdeel over hoe zij dit kunnen communiceren naar de jongeren in Noord. Ook gaan zij adviseren over het faciliteren van studiemogelijkheden bij bedrijven en organisaties en plekken waar jongeren kunnen samenkomen.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord

De vraag: organiseer duurzame jongerenparticipatie voor stadsdeel Amsterdam Noord

Doelgroep: alle jongeren uit Amsterdam Noord vanaf 14 t/m 27 jaar

Periode: april 2022 t/m heden

Vul hier je zoekopdracht in