Jongerenambassadeurs Scheveningen
Jongerenambassadeurs Scheveningen
Jongerenambassadeurs Scheveningen
jongerenambassadeurs_scheveningen_logo

Jongerenambassadeurs Scheveningen

Het project

Jongerenambassadeurs Scheveningen is een onderdeel van het jongerenparticipatiebeleid van de gemeente Den Haag en het stadsdeel Scheveningen, met als doel het aanzetten tot participatie van jongeren in het stadsdeel. Dit door het maken van een vertaalslag tussen adviseren en activeren.

De rol van 125Procent

125Procent zorgde voor de werving, training en begeleiding van de jongeren; het organiseren van gevraagde en ongevraagd adviezen; communicatie met gemeente en de jongerenambassadeurs; strategie en projectmanagement; het bewerkstelligen van contact en samenwerking met lokale buurt- en jongerencentra, organisaties en scholen; het begeleiden en samen ontwikkelen van een lesprogramma voor de gastlessen; het verzorgen van trainingen;  persoonlijk begeleiden van de ambassadeurs; het inplannen van de gastlessen en het begeleiden van de ambassadeurs rondom de gastlessen.

Aansluiting bij de 125Procent missie

125Procent vindt jongerenparticipatie heel belangrijk. Wanneer we jongeren laten meedoen en meepraten over beleid en de uitvoering daarvan, zorgen we voor een stadsdeel dat is afgestemd om de wensen van alle burgers. Daarnaast is het belangrijk om jongeren volwaardig mee te laten tellen, praten en doen op basis van hun interesse, passie of talent.

Meer over het project

De Jongerenambassadeurs Scheveningen zijn een diverse groep Scheveningse jongeren die andere jongeren willen stimuleren te participeren in hun eigen stadsdeel. Vanaf 2014 tot en met 2018 hebben de Jongerenambassadeurs Scheveningen bijgedragen aan de bevordering van jongerenparticipatie in Scheveningen binnen diverse projecten, activiteiten en organisaties.

Het concept is onderdeel van het jongerenparticipatiebeleid van de gemeente Den Haag en het stadsdeel Scheveningen. Het doel is aanzetten tot participatie van jongeren door middel van een vertaalslag tussen adviseren en activeren. Dit deden de ambassadeurs door te adviseren, gevraagd en ongevraagd, op diverse thema’s (zoals bijvoorbeeld duurzaamheid of statushouders), maar ook aan diverse organisaties zoals ABZee, De Pier en het Zuiderstrandtheater en natuurlijk het stadsdeel.

Vanaf  januari 2019 zijn de Jongerenambassadeurs Scheveningen begeleid en getraind om een lesprogramma te ontwikkelen voor andere jongeren in stadsdeel Scheveningen, waarin ze hen leren hoe ze actief een bijdrage kunnen leveren aan hun buurt of stadsdeel. Het is ontzettend leuk en leerzaam om mee te praten of iets te organiseren in de eigen buurt. De Jongerenambassadeurs hebben hier zelf positieve ervaringen mee gehad, die de ambassadeurs door middel van de gastlessen konden delen.

Naast Jongerenambassadeurs Scheveningen heeft 125Procent in een eerder stadium ook al de Haagse Jongerenambassadeurs opgezet.

Wil je meer weten over de Jongerenambassadeurs Scheveningen? Check dan de website van de Jongerenambassadeurs Scheveningen, of check de  facebookpagina.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, Stadsdeel Scheveningen

De vraag: Het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan beter afstemmen op de jongeren in stadsdeel Scheveningen

Doelgroep: Jongeren tussen de 15 en 25 jaar woonachtig in Scheveningen

Periode: 2013 t/m 2019

Jongerenambassadeurs Scheveningen

Vul hier je zoekopdracht in