mutesounds@school
mutesounds@school
mutesounds school
MuteSounds logo

docent van een school in Den Haag:

“Er gaat een hele wereld voor ze open. Deze workshops zijn leerzaam en nodig. ”

MuteSounds@School

Het project

De workshop Nederlandse Gebarentaal van MuteSounds@School introduceert de belevingswereld van doven en slechthorenden. Tijdens de lessen maakt horende jeugd op een interactieve speelse manier kennis met de dovencultuur, gebarentaal en het op andere wijzen beleven van muziek.

De rol van 125Procent

125Procent heeft ruime ervaring met werken met jongeren en met de dovengemeenschap. Tevens werkt 125Procent vaker met gemeenten. Wij hebben de contacten gelegd en we benaderden basisscholen en middelbare scholen in Den Haag. Ook hebben wij de gastles ontworpen, opgezet en vormgegeven.
Het inplannen van de gastlessen, de begeleiding van de dove docent en de communicatie met de gemeente en met stadsdelen heeft 125Procent ook uitgevoerd.

Aansluiting bij de 125Procent missie

Een sterke, betrokken en inclusieve maatschappij begint bij de jeugd. Wanneer we tussen kinderen en jongeren de afstand tussen dove, slechthorende en horende kunnen verkleinen, een brug weten te bouwen tussen deze doelgroepen en de interactie op gang te brengen, ontstaat er een inclusieve maatschappij.
Daarnaast is het belangrijk dat kinderen en jongeren met of zonder beperking volwaardig meetellen en meespreken op basis van wie ze zijn.

Meer over het project

De workshop MuteSounds@School wordt georganiseerd vanuit de Stichting MuteSounds, een stichting die culturele evenementen voor doven, slechthorenden én horenden organiseert. In Nederland zijn er meer doven dan je denkt, ongeveer 1,6 miljoen mensen kunnen niet (alles) horen. Dat is ongeveer 1 op de 10 mensen!
In de gastles van MuteSounds@School wordt de focus vooral gelegd op wat doven en slechthorenden juist wél kunnen in plaats van hun beperking.

Het doel van MuteSounds@School is het vergroten van de participatie en integratie van doven en slechthorenden in de maatschappij door middel van voorlichting en educatie. Daarnaast wordt er ingezet op preventie van gehoorschade bij kinderen en jongeren.

Binnen de gastles komen de jongeren en kinderen meer te weten over gebarentaal, dovencultuur en het belang van gehoorbescherming. Zo wordt het begrip voor en de zichtbaarheid van de dove gemeenschap in Den Haag vergroot.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

De vraag: De afstand tussen dove, slechthorende en horende kinderen en jongeren te verkleinen en de interactie op gang te brengen

Doelgroep: Primair onderwijs groep 7 en 8, VMBO/HAVO/VWO en praktijkonderwijs

Periode: Het schooljaar van 2017 en 2018 

MuteSounds@School op Vlaggetjesdag in Scheveningen

Vul hier je zoekopdracht in

geld voor elke heldJeugd Vertegenwoordigd