jeugd_vertegenwoordigd_logo

Jeugd Vertegenwoordigd betrekt jongeren bij beleidsvorming

Één van de vijf ambities van het actieplan Jeugdwerkgelegenheid van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar was om jongeren zelf mee te laten denken en beslissen in uitvoeringszaken.

Met het jongerenparticipatieproject Jeugd Vertegenwoordigd is daarin een grote stap vooruit gezet. De jongeren betrokken bij Jeugd Vertegenwoordigd denken actief mee met beleidsmakers, geven advies en spreken namens hun achterban. Zo zorgen ze dat het beleid in de betreffende gemeenten beter aansluit op de belevingswereld van jongeren.

De groep bestaat uit 20 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar, die professioneel begeleid door worden door 125Procent.

Ze krijgen trainingen en coaching, zowel individueel als in groepsverband. Ze ontwikkelen vaardigheden op het gebied van advies geven en beleid maken, communicatie, netwerken en het inzetten van social media.

Het project heeft daarmee ook een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

In elk van de drie gemeenten komen de deelnemende jongeren maandelijks bij elkaar om te overleggen en plannen te maken. Op beleidsgebieden als Werk en Inkomen, Onderwijs en Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning worden ideeën geformuleerd en adviezen geschreven.

Ook komen ze eens in de zoveel tijd allemaal samen om advies te geven op het gebied van Werk en Inkomen voor alledrie de gemeenten. Het is de bedoeling dat jongerenparticipatie een steeds grotere rol krijgt in het beleidsproces.

De deelnemers zetten zich daar hard voor in. Ze hebben regelmatig contact met lokale beleidsmakers, organisaties en bewoners en denken en praten actief mee.

Naast beleidsmakers en lokale organisaties onderhouden de deelnemers ook intensief contact met de jongeren uit hun achterban. Dit is noodzakelijk om ook écht adviezen te geven die de wensen en behoeften van de jongeren uit de betreffende gemeenten weerspiegelen. Daarnaast stimuleren ze deze jongeren, als echte ambassadeurs, om zich zelf ook actief in te zetten voor de maatschappij en hun eigen toekomst.

Jeugd Vertegenwoordigd bestaat sinds eind 2016 en heeft sindsdien al heel wat werk verzet. Zo werd er meegedacht over een jongerencentrum en werd het Sociaal beleid van de gemeente Voorschoten onder de loep genomen.

Ook zijn de deelnemende jongeren heel actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Lees meer over de activiteiten van Jeugd Vertegenwoordigd en de deelnemende jongeren op de website.

Posters & Flyers

Testimonials

 • 125Procent heeft het juiste gevoel voor het doel dat je voor ogen hebt: inspiratie met visie.

  Irma Smits
  Irma Smits Gemeente Den Haag, Bureau Ooievaarspas
 • Een bedrijfsinstructiefilm, net even anders gemaakt waardoor hij in heel Central Europe te gebruiken was.

  Quirien Janssen
  Quirien Janssen PMO Global Portal Services ING Bank
 • Op 125Procent kan je altijd rekenen. Het team voegt veel toe aan ieder project met hun drive, creativiteit, enorme kennis op hun vakgebied en een hele hoge schakelsnelheid.

  Linda Frietman
  Linda Frietman Founder and CEO of IamProgrez
Related Projects

Vul hier je zoekopdracht in

Jongerenambassadeurs Scheveningen