Jeugd Vertegenwoordigd betrekt jongeren bij beleidsvorming

Één van de vijf ambities van het actieplan Jeugdwerkgelegenheid van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar was om jongeren mee te laten denken en beslissen in uitvoeringszaken.

Met het jongerenparticipatieproject Jeugd Vertegenwoordigd is daarin een grote stap vooruit gezet. De jongeren die betrokken waren bij Jeugd Vertegenwoordigd dachten actief mee met beleidsmakers, gaven advies en spreken namens hun achterban. Zo zorgden ze dat het beleid in de gemeenten beter aansloot op de belevingswereld van de jongeren in de gemeenten.

Leeftijd ligt tussen 15 en 25 jaar

De groep bestond uit 20 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar uit Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten.

Ze kregen trainingen en coaching, zowel individueel als in groepsverband. Ze ontwikkelden vaardigheden op het gebied van advies geven en beleid maken, communicatie, netwerken en het inzetten van social media.

In elk van de drie gemeenten kwamen de deelnemende jongeren maandelijks bij elkaar om te overleggen. Op beleidsgebieden als Werk en Inkomen, Onderwijs en Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning werden ideeën geformuleerd en adviezen geschreven. Het is de bedoeling dat jongerenparticipatie een steeds grotere rol krijgt in het beleidsproces.

De deelnemers hebben zich daar hard voor ingezet. Ze hebben regelmatig contact gehad met lokale beleidsmakers, organisaties en bewoners en dachten en sproken actief mee.

Echte adviezen die wensen en behoeften weerspiegelen

Naast beleidsmakers en lokale organisaties onderhielden de deelnemers ook intensief contact met de jongeren uit hun achterban. Dit was noodzakelijk om ook écht adviezen te geven die de wensen en behoeften van de jongeren uit de gemeenten weerspiegelden. Daarnaast stimuleerden ze deze jongeren om zich zelf ook actief in te zetten voor de maatschappij en hun eigen toekomst.

Jeugd Vertegenwoordigd is eind 2016 ontstaan en heeft sindsdien tot en met eind 2018 heel wat werk verzet. Zo werd er meegedacht over een jongerencentrum en werd het Sociaal beleid van de gemeente Voorschoten onder de loep genomen.

Lees meer over de activiteiten van Jeugd Vertegenwoordigd en de deelnemende jongeren op de website.

Posters & Flyers

Testimonials

 • 125Procent heeft het juiste gevoel voor het doel dat je voor ogen hebt: inspiratie met visie.

  Irma Smits
  Irma Smits Gemeente Den Haag, Bureau Ooievaarspas
 • Een bedrijfsinstructiefilm, net even anders gemaakt waardoor hij in heel Central Europe te gebruiken was.

  Quirien Janssen
  Quirien Janssen PMO Global Portal Services ING Bank
 • Op 125Procent kan je altijd rekenen. Het team voegt veel toe aan ieder project met hun drive, creativiteit, enorme kennis op hun vakgebied en een hele hoge schakelsnelheid.

  Linda Frietman
  Linda Frietman Founder and CEO of IamProgrez

Vul hier je zoekopdracht in

mutesounds schoolweek van de arbeid