Interactief lesprogramma rechtspraak 125procent
Interactief lesprogramma rechtspraak 125procent
Interactief lesprogramma rechtspraak 125procent
125Procent | Opdrachtgevers | Rechtspraak

Interactieve rechtspraak

Tijdens de Week van de Rechtspraak 2015 bood elk lokale gerecht twee scholen aan om langs te komen met de filmquiz ‘Op de stoel van de rechter’. De interactieve rechtspraak filmquiz bestaat uit filmfragmenten met opdrachten met betrekking tot vrijheid en veiligheid. De jongeren mogen figuurlijk gezien een dag op de stoel van de rechter zitten en zelf beslissingen maken. Ook kunnen jongeren zich inleven in de rechter als beslisser over het recht, dat altijd onpartijdig, onafhankelijk en integer moet zijn.

Het doel van de filmquiz is om op een interactieve, speelse wijze informatie te geven aan jongeren over de rechtspraak, jongeren zelf te laten oordelen over vrijheid en veiligheid, en dat jongeren zich inleven in de rechter om zich te realiseren dat de keuze tussen vrijheid en veiligheid niet altijd even makkelijk is. De gepresenteerde casussen liggen zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van jongeren.

Testimonials

  • Tijdens het Landelijk Overleg Communicatie kregen we complimenten voor het vele werk dat we samen met 125Procent verzet hebben voor het realiseren van de Week van de Rechtspraak.

    Marjemme van Poelgeest
    Marjemme van Poelgeest Sr. Communicatieadviseur en persvoorlichter, Paleis van Justitie

Rechtspraak Magazine

Magazine Op de stoel van de rechter 125Procent

Rechtspraak magazine, december 2015.

Op de stoel van de rechter

Rechtspraak magazine, december 2015

Vul hier je zoekopdracht in

boost your futurejonge mantelzorgers