Ready4Work en het belang van softskills voor duurzame arbeidskansen

Ready4Work zet zich sinds 2012 (einde vorige crisis) in om jeugdwerkloosheid terug te dringen en heeft daarmee een schat aan ervaring en de expertise om future-proof job skills bij jongeren inzichtelijk te maken en deze te koppelen aan kansrijke sectoren. Omdat het onderwijs achterloopt op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zijn soft skills belangrijk.

Gezien een diploma vaak niet meer goed aansluit op de huidige vacatures, kunnen soft skills de doorslag geven. Rekening houden met soft skills zorgt dat de werknemer op eigen kwaliteiten en eigenschappen wordt gematcht, en zo een baan vindt die ook écht bij karaktereigenschappen past!

Meer informatie, en een link naar het webinar, vind je in de nieuwsbrief.

Vul hier je zoekopdracht in

young peacebuilders