Rechtspraak Reporters krijgen training vloggen en bloggen

Hoe trek je met je verhaal of filmpje de aandacht op social media? Wat betekent engagement en hoe zorg je daarvoor? De nieuwe lichting Rechtspraak Reporters weten sinds vandaag precies hoe ze hun achterban – jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar – kunnen bereiken en betrekken. Ze hebben namelijk deelgenomen aan een training vloggen en bloggen. En dat is belangrijk, want deze groep vervult een brugfunctie tussen de Rechtspraak en Nederlandse jongeren. De Rechtspraak Reporters geven op social media hun mening over het recht, rechtszaken en andere rechtsfeiten vanuit een jong perspectief. Door te vloggen en bloggen over kwesties die ze zelf interessant vinden zijn ze aansprekend voor hun achterban. Tegelijkertijd scheppen ook een realistisch beeld van het Nederlands recht en de rechtspraak. Jongeren warm laten lopen voor een onderwerp met een ‘stoffig’ imago is geen gemakkelijke taak, maar dankzij de inspanningen van de Reporters worden er ieder jaar meer jongeren bereikt en betrokken.

Ook deze nieuwe lichting gaat vol enthousiasme aan de slag. De social media expert van 125Procent was onder de indruk van het enthousiasme en de leergierigheid van de reporters. “Tijdens de training was goed te zien hoe enthousiast ze zelf zijn over het onderwerp. Als ze dat op een persoonlijke manier weten over te brengen gaat dat zeker resultaten opleveren.”

Vul hier je zoekopdracht in

Melvin Bouman125Procent zit aan tafel bij 5 uur Live