Internationale samenwerking met Zweedse jongerenorganisatie Fryshuset

| Op de foto: Johan Oljeqvist (Fryshuset) en Alan Bredenhorst (125Procent) tekenen een intentieverklaring in Stockholm |

125Procent gaat internationaal samenwerken met de grootste jongerenorganisatie van Zweden: Fryshuset. De intentieverklaring die tijdens een bezoek aan Fryshuset werd getekend, vormt de start van een internationaal samenwerkingsverband. Doel van de samenwerking is een uitwisseling van kennis en best practices op het gebied van participatie, talentontwikkeling en empowerment van jongeren. Johan en Alan verwachten veel van elkaars projectmethodieken en best practices te kunnen leren. Wat betreft missie en visie zitten beide organisaties namelijk volledig op één lijn: jonge mensen de kans geven om hun unieke capaciteiten en competenties te ontwikkelen, zodat ze zelf positief en waardevol vorm kunnen geven aan hun toekomst. Fryshuset en 125Procent zijn ook van plan actief andere lokale en internationale partijen te benaderen, om kennis en ervaring uit te wisselen, en gezamenlijk deel te nemen aan Europese mobiliteitsprojecten voor jongeren en jongerenwerkers.

Fryshuset is een Zweedse non-profit organisatie die zich inzet voor empowerment en sociale integratie van jongeren, met name jongeren die een hoog risico lopen om buiten de boot te vallen of die al te maken hebben met sociale uitsluiting. Ze ontwikkelen projecten op het gebied van educatie, talentontwikkeling en ondernemen, en hebben bijvoorbeeld ook eigen buurthuizen en scholen. Fryshuset biedt met haar 600 medewerkers ruim 40.000 jongeren de kans om hun natuurlijke talent en passie te ontdekken en ontwikkelen en zich zodanig te ontplooien dat ze volwaardig deel kunnen nemen aan het sociale leven. Net als 125Procent heeft Fryshuset participatie en eigenaarschap hoog in het vaandel: jongeren zijn zelf de drijvende kracht achter de projecten en programma’s die Fryshuset ontwikkelt.

Benieuwd naar onze nieuwe samenwerkingspartner? Meer informatie is te vinden op de website en op Facebook.

Vul hier je zoekopdracht in

Rijswijkse jongeren | JongerendebatPlatform31 interviewt 125Procent | foto van jongeren buiten beeld