Rijswijkse jongeren laten zich horen

Ook Rijswijkse jongeren willen kunnen meedenken en meekijken met de lokale politiek. Hun wensen en behoeften vinden lang niet altijd weerklank in de gemeenteraad en politici zouden meer kunnen doen om zichtbaar en bereikbaar te zijn voor jonge Rijswijkers. Dat was de belangrijkste conclusie van het door 125Procent georganiseerde jongerendebat in de Rijswijkse Schouwburg. Dat jongeren en politici niet altijd dezelfde taal spreken leverde vooral leuke gesprekken op: “Mevrouw de wethouder, laat me u alstublieft helpen met uw instagram-account, u bent online niet te vinden…”

De avond werd geopend door burgemeester Bezuijen, die van tevoren door een aantal jongeren in de limousine van het stadhuis was gehaald. Vertegenwoordigers van 12 lokale partijen gingen vervolgens in debat met de jongeren aan de hand van een aantal stellingen. Toen de aanwezige Rijswijkse jongeren eenmaal over hun eerste schroom heen waren, volgde een waar spervuur van kritische vragen waar de lokale politici lang niet altijd antwoord op hadden. “Waarom gaat de gemeente eigenlijk niet in gesprek met jongeren vóórdat ze iets veranderen?” En “bij wie moeten jongeren zijn als ze ideeën hebben?”

Er werd aandachtig geluisterd door de aanwezige politici, en af en toe werden de jongeren ook stevig van repliek gediend. Bij zowel de jongeren als de politici was er een enorme bereidheid om vaker van gedachten te wisselen en meer met elkaar samen te werken. Tussen de oplossingen die werden aangedragen zaten leuke ideeën. Het organiseren van pop-up evenementen bijvoorbeeld, om te onderzoeken aan welke activiteiten er behoefte is. En politici boden aan om een keer achterop de scooter mee te gaan, zodat ze zelf konden ervaren hoe het gesteld is met het vervoer in de stad.

Dat zowel de politici en jongeren deze avond bereid waren om stappen naar elkaar toe te zetten biedt hoop voor de toekomst van jongerenparticipatie in Rijswijk. De aanwezigen gingen in ieder geval naar huis met nieuwe ideeën en goede voornemens. Hopelijk weten zij elkaar na de verkiezingen ook weer te vinden!

Vul hier je zoekopdracht in

125Procent zit aan tafel bij 5 uur Live125Procent en Fryshuset tekenen intentieverklaring