Vrijwilliger Mieke

“Ik vind het heel leuk om me nuttig te maken en de verbinding in de buurt op te zoeken. Verbinding met buurtbewoners is ontzettend belangrijk. Vrienden en kennissen wonen niet altijd dichtbij. Je bent het meets in de buurt waarin je woont. Dan is het hartstikke leuk als je elkaar kent. Ik vind het heel leuk dat ik daar een steentje aan bijdraag. Ik heb heet gevoel dat ik ertoe doe. ”

Beter een goede buurt

Het project

Beter een goede buurt is een stadsdorp initiatief in Amsterdam van 125Procent en nze kantoorgenoot Fable Facyttory, een organisatie die theater inzet voor maatschappelijke projecten. Nabuurschap maakt een buurt veel socialer, mooier en inclusiever. Het is fijn als bewoners elkaar leren kennen en zich verbonden voelen met elkaar.

De rol van 125Procent

In opdracht van 21st Century Skills heeft 125Procent samen met Fablefactory dit concept bedacht. Stadsdorpen zijn niet nieuw, maar hebben vaak specifieke doelgroepen als uitgangspunt. Beter een goede buurt is voor iedereen, ongeacht leeftijd, sociaal-culturele achtergrond of geaardheid. Het doel is een buurt waarin men elkaar leert kennen, waar men elkaar kan helpen en waar men prettig kunt wonen. En waar juist verschillende doelgroepen met elkaar in contact komen.

Aansluiting bij de 125Procent missie

Bij 125Procent geloven we dat je maatschappelijke problemen om kunt zetten in kansen en dat je met innovatieve ideeën van een achterstand een voorsprong kunt maken. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken op te lossen door het ontwikkelen en organiseren van projecten, waarbij alle betrokkenen meebeslissen en actief meedoen op basis van hun interesse, passie of talent.

Meer over het project

Al in de opstartfase was er vanuit de bewoners veel enthousiasme voor het project en veel animo om bij het aanbod betrokken te zijn. Samen met  meer dan honderd vrijwilligers organiseert Beter een goede buurt regelmatig buurtactiviteiten. Mensen wandelen in de wijk, ontmoeten elkaar in buurttuinen en zijn actief in buurtteams, zoals het dreamteam, het greenteam en het cleanteam. Maandelijks is er een grote activiteit, zoals een 40+ dancefeest, Sint Maarten, kinderdisco, Hollandse avond met bingo en nieuwjaarskaarten maken. Ook coördineert Beter een goede buurt een vervoersservice met twee Canta’s (gehandicaptenvoertuigen) voor mensen die slecht ter been zijn.

De concerten-op-het -dak, waarbij er een sing-a-long concert was voor omwonenden, waren in tijden van social distancing vanwege het coronavirus een steuntje in de rug voor de buurtbewoners.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Stichting 21st Century Skills

De vraag: Het stadsdorp creëert prettig nabuurschap en gaat de anonimiteit en eenzaamheid van de grote stad tegen

Doelgroep: Alle bewoners van de Amsterdamse buurten Aalsmeerwegbuurt West, Aalsmeerwegbuurt Oost en bedrijventerrein De Schinkel

Periode: Januari 2019 tot heden

Kertboomlichtjes aansteken op het Hoofddorpplein

Concert-op-het-dak van Beter een goede buurt

Vul hier je zoekopdracht in

mutesounds academy