stichting 21st century skills

initiatiefnemer Beter een goede buurt:

“We zijn niet alleen door de muren van onze appartementen met elkaar verbonden, maar ook door het persoonlijke contact dat wij met elkaar hebben. In deze pittige tijden brengen we graag wat gezelligheid en verbondenheid. ”

Beter een goede buurt

Het project

Beter een goede buurt is een stadsdorp initiatief in Amsterdam voor alle bewoners van de buurten Aalsmeerwegbuurt West, Aalsmeerwegbuurt Oost en bedrijventerrein De Schinkel. Nabuurschap maakt een buurt veel socialer, mooier en inclusiever. Het is fijn als bewoners elkaar leren kennen en zich verbonden voelen met elkaar.

De rol van 125Procent

In opdracht van 21st Century Skills heeft 125Procent samen met Fablefactory dit concept bedacht. Stadsdorpen zijn niet nieuw, maar hebben vaak specifieke doelgroepen als uitgangspunt. Beter een goede buurt is voor iedereen, ongeacht leeftijd, sociaal-culturele achtergrond of geaardheid. Het doel is een buurt waarin men elkaar leert kennen, waar men elkaar kan helpen en waar men prettig kunt wonen. En waar juist verschillende doelgroepen met elkaar in contact komen.

Aansluiting bij de 125Procent missie

Bij 125Procent geloven we dat je maatschappelijke problemen om kunt zetten in kansen en dat je met innovatieve ideeën van een achterstand een voorsprong kunt maken. Dat doen we door maatschappelijke vraagstukken op te lossen door het ontwikkelen en organiseren van projecten, waarbij alle betrokkenen meebeslissen en actief meedoen op basis van hun interesse, passie of talent.

Meer over het project

Al in de opstartfase was er vanuit de bewoners veel enthousiasme voor het project en veel animo om bij het aanbod betrokken te zijn. Beter een goede buurt vergroot de leefbaarheid van de buurt, omdat er verschillende thema’s aangepakt worden. Zo zijn er bijvoorbeeld de groenvoorzieningen, het onderhoud daarvan maakt de buurt mooier. En tijdens de wekelijkse buurtwandeling wordt er ook zwerfafval geraapt.

De concerten-op-het -dak, waarbij er een sing-a-long concert was voor omwonenden, waren in tijden van social distancing vanwege het coronavirus een steuntje in de rug voor de buurtbewoners.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Stichting 21st Century Skills

De vraag: Het stadsdorp creëert prettig nabuurschap en gaat de anonimiteit en eenzaamheid van de grote stad tegen

Doelgroep: Alle bewoners van de Amsterdamse buurten Aalsmeerwegbuurt West, Aalsmeerwegbuurt Oost en bedrijventerrein De Schinkel

Periode: augustus 2020-juli 2021 (opstart vanaf januari 2019)

Handige links:

Concert-op-het-dak van Beter een goede buurt

Vul hier je zoekopdracht in

mutesounds academy