“125Procent is voor ons de partner voor impactmeting. De Theory Of Change die zij hebben uitgewerkt voor ons project MDT Cultuur & Kunst brengt verdieping, meer verbondenheid en geeft ons meer inzicht over de meerwaarde van dit maatschappelijke project op verschillende niveau’s.”

 

– Jerry Rijstenbil, Fablefactory

Impactmeting MDT Cultuur & Kunst

Het project

Fablefactory vroeg 125Procent een impactclaim te formuleren, een meetplan te ontwikkelen en de impactmeting uit te voeren van hun project MDT Cultuur & Kunst.

De rol van 125Procent

Fablefactory & HUMINT Solutions zijn de initiators en uitvoerders van het project MDT Cultuur & Kunst. Aangezien zij de sociale impact van hun projecten heel belangrijk vinden, hebben zij 125Procent gevraagd die te onderzoeken. 125Procent is specialist op het gebied van doelgroepparticipatie en impactmetingen en heeft de informatie, kennis en ideeën in huis voor het uitvoeren van effectief impact onderzoek.

Aansluiting bij de 125Procent missie

Bij 125Procent bouwen we aan een sterke, betrokken en inclusieve maatschappij, waarin iedereen meetelt en meedoet. Daarnaast betrekken we altijd de doelgroep bij onze projecten. We praten niet over maar met onze doelgroep en geven onze doelgroep een stem. De opdracht sluit heel goed aan op onze missie; tijdens het MDT-project ontmoeten jongeren en ouderen elkaar, zij leren elkaars wereld kennen en leren van elkaar. Zo komen jongeren uit hun eigen bubbel en wordt eenzaamheid onder ouderen bestreden.  Aan de hand van interactieve storytelling opdrachten onderzoeken de jongeren welke voorwerpen, plaatsen en herinneringen ouderen bewaren. Door deze verhalen met elkaar te delen, kunnen ouderen hun verhalen hierover kwijt, dat leidt tot meer wederzijds begrip.

Meer over het project

Voor het meetplan hebben we de gewenste effecten in kaart gebracht en welke aannames en contextfactoren we willen meten. Hiervoor maken we gebruik van onder meer een-op-een-interviews, focusgroepen, observaties en literatuuronderzoek. Uit de metingen kunnen we vervolgens analyseren of de impactdoelen behaald zijn. Ter illustratie: van een workshop voor 3000 jongeren is één van de effecten dat jongeren zichzelf beter leren kennen. Het hogere effect hiervan is persoonlijke ontwikkeling. De impactclaim waaraan dit bijdraagt: door mee te doen met MDT Cultuur & Kunst worden jongeren zelfverzekerder en zelfredzamer om als succesvolle burgers het maximale uit het leven te halen, bij te dragen aan het leven van anderen (ouderen in dit geval) en hun kansen op een waardevolle en passende plek op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Fablefactory & HUMINT Solutions

De vraag: aanpak voor impact voor het Maatschappelijke Diensttijd-project MDT Cultuur & Kunst

Doelgroep: jongeren 12 t/m 27 jaar  

Periode: september 2022 t/m 31 december 2024

Eén van de films die de jongeren van MDT Cultuur & Kunst hebben gemaakt:

Vul hier je zoekopdracht in

saldobaas