125Procent | Projecten | Nationale LeesVertelwedstrijd
De finalisten van de LeesVertelwedstrijd in het Beatrix Theater in Utrecht 23 april 2022
Mohammad Oawda, winnaar Nationale LeesVertelwedstrijd 2022
Wall of Fame van de finale Nationale LeesVertelwedstrijd in het Beatrixtheater
Foyer Beatrixtheater Finale LeesVertelwedstrijd
Logo van de Nationale LeesVertelwedstrijd 2022

“Wat een enthousiasme, inzet, energie en creativiteit van 125Procent voor de Nationale LeesVertelwedstrijd voor dove kinderen!”

Mieneke van der Jagt, voorzitter Stichting Woord & Gebaar

De Nationale LeesVertelwedstrijd

Het project

De Nationale LeesVertelwedstrijd is een talentontwikkelingsproject voor dove en slechthorende kinderen. Tijdens de finale van de Nationale LeesVertelwedstrijd dragen kinderen uit groep 7 en 8 een passage voor uit hun favoriete boek. Dit doen ze in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) op het grote podium van een theater. In de aanloop naar de finale worden de deelnemende kinderen intensief ondersteund en begeleid, en leren zij hoe ze hun talenten optimaal kunnen inzetten.

De rol van 125Procent

125Procent heeft de organisatie van begin tot het eind uitgevoerd, van doelgroepparticipatie, fondsenwerving, productie van de schoolfinales tot de nationale finale en de evaluatie.

Aansluiting bij de 125Procent missie

Bij 125Procent luisteren we met volle aandacht naar alle betrokkenen; docenten, ouders, publiek en natuurlijk naar de kinderen die meedoen. We inspireren hen om voluit mee te doen, zetten vrijwilligers en professionals uit de doven community in bij de uitvoering. We zoeken net zo lang tot het wel kan.

Meer over het project

Al sinds 1998 is dit evenement een dag waar dove en slechthorende kinderen het hele jaar naar uitzien. Maandenlang werken de deelnemers toe naar het moment waarop zij hun vertelkunsten mogen tonen op het podium. Ouders, leerkrachten, begeleiders, medeleerlingen, vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, winnaars van de voorgaande LeesVertelwedstrijden én belangstellenden komen uit alle windstreken naar dit evenement.

Voor dove kinderen is lezen in het Nederlands niet vanzelfsprekend. Het geschreven Nederlands is namelijk heel anders dan de Nederlandse Gebarentaal, wat begrijpend lezen voor deze doelgroep een stuk moeilijker maakt. De Nationale LeesVertelwedstrijd is in het leven geroepen om het lezen onder dove en zwaar slechthorende kinderen te bevorderen, te laten zien hoe talentvol kinderen met een auditieve beperking zijn en de ontwikkeling van deze talenten te stimuleren.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Stichting Woord en Gebaar

De vraag: Neem organisatie van begin tot het eind uit handen, van doelgroepparticipatie, fondsenwerving, productie van de schoolfinales tot de nationale finale en de evaluatie.

Doelgroep: Dove en slechthorende kinderen, familie en vrienden, vrijwilligers en professionals in de doven community.

Periode: Vanaf 2017 tot en met 2023 produceerde 125Procent dit jaarlijkse evenement.

Editie 2022

Editie 2021

Editie 2019

Editie 2018

Editie 2017

Vul hier je zoekopdracht in

jong lokaal actief NJR