De Schoolschrijver
logo njr

“Dat je echt gehoord wordt! Niet het paradepaardje van de gemeente zijn! Serieus genomen worden!

Een jongere uit onderzoek

Jong Lokaal Actief

Het project

Dit project is opgezet om kennis en praktische tools aan te reiken op lokaal niveau zodat jongerenparticipatie beter kan worden toegepast. Gemeenten zijn in de afgelopen jaren actiever geworden op het gebied van jongerenparticipatie; er zijn landelijk veel jongerenparticipatie bewegingen voor inspraak op beleid op lokaal niveau. Maar er zijn ook veel vragen zowel vanuit gemeenten en als vanuit jongerenparticipatiegroepen over hoe jongerenparticipatie het beste kan worden ingericht.

De rol van 125Procent

Dit project is opgezet, ontwikkeld en uitgevoerd met de NJR. Er is onderzoek gedaan bij zowel gemeenten als jongerenorganisaties naar de vormgeving van jongerenparticipatie. Dit is geïmplementeerd in design thinking. Uiteindelijk komt er een roadmap die inzetbaar is bij gemeenten en jongerenorganisaties om jongerenparticipatie een hogere opbrengst te geven en de valkuilen en succesfactoren van verschillende aanpakken in kaart te brengen.

Aansluiting bij de 125Procent missie

Onze visie is in gesprek gaan mét in plaats van praten óver de doelgroep. 125Procent is specialist op het gebied van jongerenparticipatie en doelgroepparticipatie. Dit levert waardevolle informatie, kennis en ideeën op die van essentieel belang zijn voor beleidsmakers en professionals.

Meer over het project

125Procent en de NJR signaleerden een behoefte en daarom is dit project is opgezet. Veel gemeenten zijn het wiel opnieuw aan het uitvinden als zij jongeren betrekken bij de lokale politiek en dat is zonde. Om jongeren structureel en duurzaam te betrekken en te vertegenwoordigen in het gemeentelijke proces, is het goed inrichten van stedelijke jongerenparticipatie van groot belang. In een aantal gemeenten zijn hier al succesvolle voorbeelden van te vinden. Deze gemeenten weten jongeren wel te  activeren en te betrekken bij hun beleid. Er zijn dus al succesvolle projecten met betrekking tot jongerenparticipatie op lokaal niveau, maar deze zijn nog niet eerder in kaart gebracht. Uitwisseling van deze best practices, zowel tussen gemeenten als tussen actieve jongeren van verschillende gemeenten, levert een vruchtbare samenwerking op.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Het project wordt uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de Nationale Jeugdraad (NJR). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties is de financier van het project.

De vraag: Onderzoek welke ondersteuning, uitbreiding en uitwisseling jongerenparticipatie nodig heeft

Doelgroep: Jongerenpaticipatie groepen en gemeenten

Periode: december 2019 tot en met juli 2020 (maar vanwege het corona virus is de periode op dit moment nog onduidelijk)

Vul hier je zoekopdracht in

mutesounds academy