De Klein Geluk Dag 2022, de feestelijke afsluiting van het FNO-programma Klein Geluk
flyer-uitsnede

Klein Geluk Dag 2022

Het project

Met het programma Klein Geluk levert FNO een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Het programma ondersteunt activiteiten die bijdragen aan eigen regie, sociale participatie of welbevinden van de doelgroep. 125Procent organiseerde een landelijk evenement als afsluiting van het programma Klein Geluk. Vanuit Pakhuis de Zwijger streamden we een liveshow naar zorglocaties door heel het land. Tooske Ragas nam als host alle kijkers mee in een online programma met optredens van Trijntje Oosterhuis en Marco de Hollander. Met deze feestelijke dag wilde FNO het toegenomen geluk vieren en alle deelnemers aan de Klein Geluk-projecten een extra geluksmoment laten ervaren. Samen met de doelgroep stelden we een fantastisch online en live programma samen, waarvan 50 organisaties en 2.000 deelnemers hebben genoten.

De rol van 125Procent

FNO wilde graag dat het evenement volledig aansloot bij de behoeftes van de doelgroep. Hierin zijn wij specialist! We organiseerden deze dag voor én met mensen die betrokken zijn bij de verschillende Klein Geluk-projecten. Voor de ontwikkeling en uitwerking van het concept en de organisatie van het event maakten we gebruik van de kennis en ervaringen van de doelgroep. Dit deden we d.m.v. een behoeftenonderzoek. Zo zetten we deze kwetsbare doelgroepen in hun kracht. Door de doelgroep in een vroeg stadium te betrekken, sloot de Klein Geluk Dag goed aan op hun wensen en behoeften en konden we meer impact maken.

Het concept

Het concept van de Klein Geluk Dag is gebaseerd op de opgehaalde informatie uit het vooronderzoek dat in 2021 onder de doelgroepen is uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een enquête, klankbordsessies en interviews en gesprekken met de doelgroep(en) en professionals. Het concept voor het slotevenement is afgestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep én een aantal belangrijke randvoorwaarden:
– Eén dag, één feest
– Een feestelijke dag op de eigen locatie.
– Elke organisatie viert op dezelfde dag feest
– Een spetterend online studioprogramma

Aansluiting bij de 125Procent missie

Alle stemmen tellen mee! Daarom stellen we in onze projecten altijd de doelgroep centraal en werken vanuit hun ideeën, talenten en passies. Dat betekent in een zo vroeg mogelijk stadium met de doelgroep om de tafel te zitten, hoe moeilijk dit soms ook lijkt of is. De doelgroep voor de Klein Geluk Dag was heel divers, variërend van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking tot meervoudig gehandicapten en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Al deze mensen betrokken we bij de plannen voor de Klein Geluk Dag, zij zijn dé specialist en weten wat ze willen.

Meer over het project

Het programma Klein Geluk van FNO subsidieert projecten voor mensen die door een langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Het programma is voor jonge en oude mensen, die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. Mensen met verschillende soorten beperkingen: lichamelijk, psychiatrisch, zintuiglijk, verstandelijk of psychogeriatrisch. Iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking, ‘gewone’ dingen en geluk vaak in de weg zitten.

Doel van Klein Geluk is het vergroten van de ervaren kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De doelgroep zelf staat centraal in het programma. Het programma Klein Geluk ondersteunt activiteiten die gebaseerd zijn op de vraag en behoefte vanuit de doelgroep. Dit zijn activiteiten die een positieve invloed hebben op: eigen regie (zelf dingen kunnen bepalen), participatie (sociale relaties met anderen) en/of welbevinden (je lichamelijk en geestelijk goed voelen). Met de Klein Geluk Dag sloot FNO het programma in 2022 op bijzondere wijze af, samen met betrokkenen van de gehonoreerde projecten.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: FNO Zorg voor Kansen

De vraag: organiseer in samenspraak met de doelgroep een landelijk evenement voor de afronding van het FNO-programma Klein Geluk. Tijdens de Klein Geluk Dag wordt het toegenomen geluk gevierd en staan ontmoeting, inspiratie en continuïteit van geluk centraal.

Doelgroep: mensen met een psychogeriatrische of psychiatrische aandoening, mensen met een lichamelijke, verstandelijke handicap en/of zintuiglijke beperking en mensen met meervoudige beperkingen

Periode: januari t/m juni 2022, de Klein Geluk Dag was op 14 juni 2022

Vul hier je zoekopdracht in