Het project

Stadsdeel Amsterdam Noord heeft i.s.m. Speelplan een plan ontwikkeld om speelplekken in de buurt te updaten en verbeteren. Om dit plan laten aansluiten op de wensen en behoeften van de buurtbewoners voerde 125Procent een participatieonderzoek met en voor de doelgroep uit.

De rol van 125Procent

125Procent heeft het participatieonderzoek onder de brede doelgroepen in Amsterdam Noord opgezet en uitgevoerd.

Aansluiting bij de 125Procent missie

Buurtbewoners van alle leeftijden bevragen over hun wensen en behoeften en hen zo inspraak geven op de vorming van hun directe leefomgeving past precies in het stuk jongerenparticipatie en doelgroepparticipatie dat bij 125Procent zo hoog in het vaandel staat.

Meer over het project

125Procent heeft in samenspraak met buurtbewoners online enquêtes gemaakt en deze gedeeld met rolmodellen uit de wijken. Daarnaast hebben we welzijnsorganisaties uit die omgeving geïnterviewd, die ons in contact brachten met buurtbewoners uit Amsterdam Noord. In jongerencentra in de wijken hebben we in groepsverband interviews afgenomen onder buurtbewoners van alle leeftijden. We lieten via een creatieve sessie kinderen van 8 t/m 12 jaar hun ideeën tekenen. Met de leeftijdsgroep 12-19 jaar organiseerden we groepsgesprekken. Oudere bezoekers interviewden we over wat zij nodig hebben op het gebied van speelmogelijkheden in Noord. Ook gingen we in gesprek met moeders en scholen in de buurt. Na vele gesprekken en sessies met de brede doelgroep hebben we alle bevindingen gepresenteerd op het plein in Amsterdam Noord en zo gecheckt of we de juiste info hadden opgehaald. Daarna is ons advies opgestuurd naar de uitvoerende organisatie.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord

De vraag: Onderzoek de wensen en behoeften van de gebruikers van de speelplekken in Amsterdam Noord.

Doelgroep: Wijkbewoners uit Amsterdam Noord

Periode: september t/m november 2021

Vul hier je zoekopdracht in

saldobaas