Logo Haagse Jongerenambassadeurs

Nationale Jeugdraad:

“De methode van de Haagse Jongerenambassadeurs wordt als best practice gezien voor andere gemeenten.”

De Haagse Jongerenambassadeurs

Het project

De Haagse Jongerenambassadeurs is een project voor jongerenparticipatie. De jongeren adviseren de gemeente Den Haag om beleid en uitvoering beter af te stemmen op Haagse jeugd. Om dit te bereiken brengen de ambassadeurs gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de gemeente.

De rol van 125Procent

Werving, training en begeleiding van de jongeren, organiseren van gevraagde en ongevraagd adviezen, communicatie met gemeente en Haagse jongeren, strategie en projectmanagement.

Aansluiting bij de 125Procent missie

Een sterke, betrokken en inclusieve maatschappij begint bij de jeugd. Wanneer we jongeren laten meedoen en meepraten over beleid, zorgen we voor een samenleving die is afgestemd om de wensen van onze toekomstige burgers. Daarom is jongerenparticipatie heel belangrijk. Jongeren tellen volwaardig mee en mogen meepraten en meedoen op basis van hun interesse, passie of talent.

Meer over het project

De Haagse Jongerenambassadeurs is een diverse groep van 15 tot 20 jongeren. De ambassadeurs geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente Den Haag over de behoeftes en visie van hun achterban. Daarom is het van belang dat de groep een afspiegeling is van deze achterban. De groep is divers in opleidingsniveau, opleidingsrichting, interesses, culturele achtergrond en is een vertegenwoordiging van de Haagse wijken en stadsdelen.

De ambassadeurs geven één voor één aan dat zij door deelname aan het project groeien als mens en als burger. Zij leren een actieve plek in te nemen in de maatschappij en hoe dit verder vorm te geven. Zij leren van elkaar doordat de groep heel divers is en iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zijn of haar stem te laten horen. Ze leren de stem van anderen de ruimte te geven, elkaars verschillen te respecteren en elkaar te vinden in hun overeenkomsten. Daarnaast steken zij elkaar aan met hun enthousiasme en positiviteit.

In hun periode als ambassadeur groeien zij verder uit tot actieve burgers, die hun bijdrage aan de maatschappij serieus nemen, netwerk opbouwen, vaardigheden aanleren en er als mens rijker en volwassener van worden. Ook blijkt uit onderzoek dat de meeste jongeren een fijne en passende baan vinden dankzij hun rol als Haagse Jongerenambassadeur. Dat zijn waardevolle succesfactoren van jongerenparticipatie.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

De vraag: organiseer duurzame politieke jongerenparticipatie

Doelgroep: Haagse jongeren van 15 tot 25 jaar

Periode: 2005 t/m 2022

Handige links:

12,5 jaar Haagse Jongerenambassadeurs

Intro Haagse Jongerenambassadeurs

Posters en flyers

Vul hier je zoekopdracht in

armenian progressive youth