saldobaas app logo

Saldobaas Impactmeting

Het project

De Saldobaas impactmeting is een doorlopend impactonderzoek. 125Procent onderzoekt doorlopend of ons Saldobaas lesprogramma aansluit bij de behoeften en beleefwereld van jongeren. De focus van het SaldoBaas lesprogramma is de preventie van schulden bij jongeren die binnenkort 18 jaar en dus financieel zelfstandig worden. Het is belangrijk dat jongeren leren wat ze moeten regelen, om niet in de schulden te komen.

De rol van 125Procent

125Procent haalt informatie en feedback op bij studenten en docent om te kijken of wij met het Saldobaas lesprogramma en de Saldobaas app nog wel de impact maken die wij beoogd hebben. Sluit de informatie aan op de behoeften en de beleefwereld van jongeren? Zijn er andere onderwerpen die ook aan bod moeten komen? En

Aansluiting bij de 125Procent missie

Een sterke, betrokken en inclusieve maatschappij begint bij de jeugd. Dan moeten ze wel in staat zijn actief deel te nemen aan die maatschappij. Dat lukt niet wanneer ze schulden hebben. Door jongeren alert te maken op wat er gebeurd als ze 18 worden, welke uitgaven erbij komen als je op jezelf gaat wonen, hoe je een budget maakt en hoe je kunt sparen, geef je jongeren de handvatten die ze nodig hebben in deze nieuwe fase van hun leven.

Meer over het project

Jongeren worden tijdens de gratis Saldobaas gastlessen bewust gemaakt van de financiële verantwoordelijkheden, rechten, plichten en risico’s waar ze vanaf hun 18e verjaardag mee te maken krijgen. We maken het onderwerp financiën en schulden bespreekbaar. Daarnaast informeren we de jongeren over de wegen die ze kunnen bewandelen als ze wel in de schulden raken en bij welke instanties ze terecht kunnen.

De gastlessen worden gegeven op vmbo scholen, praktijk scholen, havo, vwo, en op jeugdzorg en jongerenwerk locaties. De les bestaat uit twee lesuren, waarin spelenderwijs het thema en de lesstof behandeld wordt. Na afloop weten jongeren naast bovenstaande onderwerpen hoe ze (al dan niet met gebruik van de Saldobaas app) een budget kunnen maken, welke verzekeringen er zijn, welke toeslagen er zijn en hoe ze kunnen sparen.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: 125Procent

De vraag: Onderzoek naar de impact van ons Saldobaas lesprogramma

Doelgroep: het SaldoBaas lesprogramma wordt aangeboden aan studerende en schoolgaande jongeren in verschillende steden in Nederland

Periode: 2022-heden

Vul hier je zoekopdracht in