mutesounds academy
MuteSounds Festival 2015 Grote Markt Den Haag 125Procent
mutesounds academy
125Procent_Logo_MuteSounds_001_460x460
Deelnemer:

Zenuwachtig en onzeker? Nu niet meer, ik ben krachtiger geworden! Mooi doel: met doven voor doven, en dat is behaald.

MuteSounds Academy

Het project

MuteSounds Academy is een opleidingstraject voor doven en slechthorenden. In de Academy worden talenten ontwikkelend en wordt deelnemers geleerd hoe ze zelf activiteiten kunnen organiseren voor hun eigen community. Vaak ontbreekt het aan de kennis en ervaring om dit te organiseren, maar is er wel duidelijk de behoefte. Vandaar dat dit opleidingstraject voor doven en slechthorenden is opgezet.

De rol van 125Procent

Het project is volledig ontworpen door 125Procent in samenspraak met de doelgroep. Binnen het hele traject staan de talenten en de veerkracht van doven en slechthorenden centraal. Zo worden er dove en slechthorende professionals ingezet om de deelnemers te begeleiden. Afhankelijk van de ervaringen van de deelnemers wordt het project verder ontwikkeld in samenspraak met doven- en slechthorendencommunities. In alle lagen van het project wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de doelgroep zelf in te zetten. 125Procent speelt hierin een ondersteunende en faciliterende rol.

Aansluiting bij de 125Procent missie

De MuteSounds Academy sluit perfect aan bij onze missie en visie. De doelgroep zichtbaar maken, inzetten op talentontwikkeling en op empowerment, door de community de handvatten aan te reiken om zelf hun eigen ideeën uit te kunnen voeren. Er wordt een probleem gesignaleerd, van daaruit kijkt 125Procent met de doelgroep wat een oplossing kan zijn voor dit probleem. Hierna wordt de aanpak en uitwerking pas uitgedacht, en ook dit is altijd in samenspraak met de doelgroep.

Meer over het project

MuteSounds Academy is nog in ontwikkeling, dit was een pilot. MuteSounds Academy is een opleidingstraject voor doven en slechthorenden. De deelnemers worden getraind in essentiële projectmanagement skills, gecoacht, doen werkervaring op en moeten zelfstandig een activiteit uitvoeren bij stagebedrijven in Den Haag. De resultaten van de pilot en de ervaringen van de deelnemers leveren vervolgens belangrijke input voor het programma van de MuteSounds Academy, dat hopelijk in 2021 van start gaat.

Net als bij het MuteSounds Festival is een onderdeel van de praktijkopdracht de werknemers van het stagebedrijf en bezoekers van de activiteiten op een actieve en positieve wijze kennis te laten maken met de dovencultuur en gebarentaal. Zo heeft de doelgroep in verband met de coronacrisis op 15 mei 2020 een online evenement opgezet, en hebben zij een adviesrapport geschreven voor Het Nationale Theater in Den Haag over de toegankelijkheid van doven en slechthorenden binnen de culturele sector.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Stichting MuteSounds

De vraag: Leid doven en slechthorenden op om zelfstandig (grootschalige) evenementen en activiteiten op te zetten.

Doelgroep: Doven en slechthorenden.

Periode: Van november 2019 tot mei 2020

Flyers

Mutesounds Academy youtube event
Mutesounds Academy youtube event
MuteSounds Academy Online Event

Vul hier je zoekopdracht in

jong lokaal actief NJR