jij voor de jeugd 2021
José Vianen:

“Wij zijn zeer tevreden met de samenwerking met 125Procent en de uitvoering van de opdracht. Ze denken met elke stap mee. Ze zijn sterk in het aan laten sluiten van het event bij de doelgroep en vooral in het betrekken van de doelgroep zelf en hen een rol geven, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van het event zelf. 125Procent is heel gedegen in hun voorbereiding, communicatie naar de opdrachtgever en de uitvoering. Tevens hebben ze een waardevolle bijdrage in het creatief proces en komen ze, proactief, met leuke en goede ideeën.”

JIJ voor de jeugd 2021

Het project

JIJ voor de jeugd is een kennisplatform dat is opgezet om binnen de jeugdhulp Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kennis met elkaar te delen. Op www.jijvoordejeugd.nl vinden jeugdhulpverleners tips en tools die ze kunnen inzetten in hun werk en inspirerende activiteiten die worden georganiseerd. Het platform hebben we opgezet namens de Gemeente Amsterdam. Hiervoor hebben we diverse online en live activiteiten georganiseerd zoals: webinars, transformatiecafé’s, workshops, inspiratiesessies en online games. Dit is een vervolg op het JIJ voor de jeugd event 2020.

Binnen de Transformatie Jeugdzorg zijn veel lessons learned opgehaald. Het is belangrijk om deze in kaart te brengen. Bij de professionals heerst er vaak angst voor verandering. Aan ons de taak om met dit traject de professionals te ondersteunen en te blijven herhalen wat belangrijk is en waar het om gaat. Iedereen moet dit zelf ervaren, het wiel opnieuw uitvinden, maar daarbij wel de projecten als inspiratie gebruiken. Daarom is het belangrijk om de nieuwe werkwijzen die zijn opgehaald binnen de projecten van het programma in beeld te brengen.

De rol van 125Procent

Het was een groot project, waarin veel gebeurde en veel verschillende mensen en projecten aangehaakt waren. Voor de conceptontwikkeling moesten alle partijen betrokken worden: projectleiders, professionals, ouders en jongeren. De handen moesten ineen geslagen worden met de focus op: samen leren en samen doen. Dit was voor veel mensen soms lastig, maar uiteindelijk zagen zij de meerwaarde van het op inspirerende manier in kaart kan brengen van de eigen lessons learned en het belang van samenwerken met ouders en jongeren. Dat je door middel van sterke communicatie (website, professionele filmpjes, podcasts, workshops et cetera.) kan laten zien waarmee je bezig bent en anderen inspireert om ook anders te gaan werken. Dit heeft geleid tot het succesvolle platform Jij voor de jeugd dat we hebben opgezet en in de toekomst zal blijven voortbestaan.

Aansluiting bij de 125Procent missie

In dit project komen alle bouwstenen van 125Procent terug. Het project sluit perfect aan bij onze visie en manier van werken. In de startfase van het project wordt alles met de doelgroep afgestemd, niet alleen met de professionals (de doelgroep van het evenement), maar ook de doelgroep die de professionals moeten bereiken: de kinderen en de jongeren. Verbinden was het hoofdthema binnen dit project en dit is precies waar 125Procent voor staat.

Meer over het project

JIJ voor de jeugd is een beweging binnen de jeugdzorg geworden. Door de diverse activiteiten die we hebben georganiseerd met ervaringsdeskundigen, professionals, projectleiders en programmamanagers is inzichtelijk geworden wat er allemaal speelt binnen de jeugdzorg en hoe we van elkaar kunnen leren. Iedereen was in dit proces aangehaakt. Als 125Procent legden we de verbinding tussen deze verschillende belangen en perspectieven. We hielpen de professionals om onder woorden te brengen en inzichtelijk te maken wat ze neerzetten binnen hun project en we gaven ouders en jongeren een stem om mee te praten. Zo hebben we creatieve en sterk inhoudelijke activiteiten neergezet zoals transformatiecafé’s, webinars, filmpjes, podcasts, workshops en meet & greets. Alles om professionals te inspireren om anders te gaan werken en ervoor te zorgen dat in de toekomst kinderen zo veilig en thuis mogelijk kunnen opgroeien.

De online activiteiten zijn opgenomen en terug te kijken via www.jijvoordejeuged.nl.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam vanuit het programma Transformatie Jeugd

De vraag: Zet een kennisplatform en leer-inspiratietraject voor jeugdzorgprofessionals in de Gemeente Amsterdam-Amstelland

Doelgroep: Professionals in de jeugdhulp

Periode: Oktober 2020 tot en met december 2021

Wat doet de transformatie van de jeugdzorg?

Jij voor de Jeugd Ronde tafel gesprek met de wethouder

Vul hier je zoekopdracht in

armenian progressive youth