jij voor de jeugd 2021
José Vianen:

“Wij zijn zeer tevreden met de samenwerking met 125Procent en de uitvoering van de opdracht. Ze denken met elke stap mee. Ze zijn sterk in het aan laten sluiten van het event bij de doelgroep en vooral in het betrekken van de doelgroep zelf en hen een rol geven, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van het event zelf. 125Procent is heel gedegen in hun voorbereiding, communicatie naar de opdrachtgever en de uitvoering. Tevens hebben ze een waardevolle bijdrage in het creatief proces en komen ze, proactief, met leuke en goede ideeën.”

JIJ voor de jeugd 2021

Het project

JIJ voor de jeugd is een kennisplatform dat is opgezet om binnen de jeugdhulp Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek-Waterland kennis met elkaar te delen. Op de website vinden  jeugdhulpverleners tips en tools die ze kunnen inzetten in hun werk, maar ook inspirerende activiteiten die worden georganiseerd.  Het platform hebben we opgezet namens de Gemeente Amsterdam, daarvoor hebben wij ook diverse online en live activiteiten georganiseerd zoals; webinars, transformatiecafé’s, workshops, inspiratiesessies, online games etc.  Dit is een vervolg op het JIJ voor de jeugd event 2020.

De rol van 125Procent

Het was een groot project, waarin veel gebeurde en veel verschillende mensen en projecten aangehaakt waren. Voor de conceptontwikkeling moesten alle partijen betrokken worden; de stem van de projectleiders, professionals, ouders en jongeren. Door middel van sterke communicatie (website, professionele filmpjes, podcasts, workshops etc.) hebben wij laten zien waar de stakeholders mee bezig zijn en andere mensen inspireren om ook anders te gaan werken. Dit heeft geleid tot het succesvolle platform Jij voor de jeugd dat we hebben opgezet en in de toekomst zal blijven voortbestaan.

Aansluiting bij de 125Procent missie

In dit project komen alle bouwstenen van 125Procent terug, het sluit perfect aan bij onze visie en manier van werken. In de startfase van het project wordt alles met de doelgroep afgestemd, niet alleen met de professionals (de doelgroep van het evenement), maar ook de doelgroep die de professionals moeten bereiken: de kinderen en de jongeren. Verbinden was het hoofdthema binnen dit project en dit is precies waar 125Procent voor staat.

Meer over het project

JIJ voor de jeugd is een beweging binnen de jeugdzorg geworden. Door de diverse activiteiten die we hebben georganiseerd met ervaringsdeskundigen, professionals, projectleiders en programmamanagers is inzichtelijk geworden wat er allemaal speelt binnen de jeugdzorg en hoe we van elkaar kunnen leren. Iedereen was in dit proces aangehaakt. Als 125Procent legde we de verbinding tussen deze verschillende belangen en perspectieven. We hielpen de professionals om onder woorden te brengen en inzichtelijk te maken wat ze neerzette binnen hun project en we gaven ouders en jongeren een stem om mee te praten. Zo hebben we creatieve maar sterk inhoudelijke activiteiten neergezet zoals; tansformatiecafés, webinars, podcasts, workshops, meet&greets, filmpjes etc. Alles op professionals te inspireren om anders te gaan werken en ervoor te zorgen dat in de toekomst kinderen zo veilig en thuis mogelijk kunnen opgroeien.

De online activiteiten zijn opgenomen en terug te kijken via www.jijvoordejeuged.nl.

Meer informatie

Interesse in onze projecten en werkwijze? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam vanuit het programma Transformatie Jeugd

De vraag: Zet een kennisplatform en leer-inspiratietraject voor jeugdzorgprofessionals in de Gemeente Amsterdam-Amstelland

Doelgroep: Professionals in de jeugdhulp

Periode: Oktober 2020 tot en met december 2021

Wat doet de transformatie van de jeugdzorg?

Jij voor de Jeugd Ronde tafel gesprek met de wethouder

Vul hier je zoekopdracht in