Raad voor de rechtspraak 125Procent
Raad voor de rechtspraak 125Procent
logo-raad-voor-de-rechtspraak

Het project

125Procent heeft van de werkgroep Publiekscommunicatie van de Raad voor de Rechtspraak de opdracht gekregen een meerjarenstrategie publiekscommunicatie op te stellen voor de doelgroep van jongeren tussen de 12 en 20 jaar.

De Raad voor de Rechtspraak heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. Ook draagt de Rechtspraak bij aan de instandhouding van de rechtsstaat en aan het vertrouwen van de burger in het recht.

Uit onderzoek uit 2006 is gebleken dat het kennisniveau van jongeren over de rechtspraak onder de maat is, wat zijn weerslag heeft in het vertrouwen in de Rechtspraak in Nederland.

125Procent stelt een meerjarenstrategie publiekscommunicatie op voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Daarnaast worden de bestaande communicatie- en informatiemiddelen aan een grondige analyse onderworpen om de synergie tussen middelen en gebruik ervan door de verschillende gerechten te vergroten. Voor de Week van de Rechtspraak wordt een nieuwe activiteit bedacht voor jongeren om hen te informeren en betrekken bij de rechtspraak.

Video

Klantervaringen

  • Met 125Procent haal je gedreven en enthousiaste professionals op het gebied van jongerenparticipatie in huis. Alan en zijn team koppelen enthousiaste en kundige jongeren aan organisaties en instellingen en laten hen de kracht van deze samenwerking ervaren.

    Donatello Piras
    Donatello Piras Debat Instituut Nederland

Posters & Flyers

Raad voor de rechtspraak 125Procent
Raad voor de rechtspraak 125Procent

Vul hier je zoekopdracht in