Raad voor de rechtspraak 125Procent
Raad voor de rechtspraak 125Procent
logo-raad-voor-de-rechtspraak

Meerjarenstrategie 12-18 jarigen Raad voor de Rechtspraak

De werkgroep Publiekscommunicatie van de Raad voor de Rechtspraak (Rvdr) heeft 125Procent gevraagd een communicatieplan te maken. Het doel hiervan is een meerjarenstrategie op te stellen voor de doelgroep van jongeren tussen de 12 en 20 jaar oud.

De Raad voor de Rechtspraak heeft als opdracht de rechtspraak te bevorderen. Waardoor gerechten hun rechtsprekende taak beter kunnen vervullen. Ook draagt de Raad bij aan de instandhouding van de rechtsstaat en aan het vertrouwen van de burger in het rechtssysteem.

Uit onderzoek uit 2006 is gebleken dat het kennisniveau van jongeren over de rechtspraak onder de maat is. Dit heeft zijn weerslag in het vertrouwen in de rechtspraak in Nederland.

125Procent stelt een meerjarenstrategie publiekscommunicatie op voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Daarnaast worden de bestaande communicatie- en informatiemiddelen aan een grondige analyse onderworpen. Doel is om het samenwerkingsvoordeel tussen middelen en gebruik ervan door de verschillende gerechten te vergroten.

Voor de Week van de Rechtspraak werd een nieuwe activiteit bedacht voor jongeren om hen te informeren en betrekken bij de rechtspraak. De idee dat hieruit is voortgevloeid is de installatie van de Rechtspraak Reporters.

Testimonials

  • Met 125Procent haal je gedreven en enthousiaste professionals op het gebied van jongerenparticipatie in huis. Alan en zijn team koppelen enthousiaste en kundige jongeren aan organisaties en instellingen en laten hen de kracht van deze samenwerking ervaren.

    Donatello Piras
    Donatello Piras Debat Instituut Nederland

Posters & Flyers

Raad voor de rechtspraak 125Procent
Raad voor de rechtspraak 125Procent

Vul hier je zoekopdracht in

Frisse Blik op de zaakI can be myself @work